English

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Tüm çalışanlar ve diğer ziyaretçiler de dahil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder.

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
İş sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki vermiş olduğu taahhütleri organizasyon dâhilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerde birleştirdiği İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI yoluyla göstermektedir.

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Firmamız çalışma sahası içerisinde bulunan çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilerin dikkat etmeleri gereken görevleri vardır. Bunlar güvenli çalışma sorumluluğu taşımak, kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmaktır. Firmamız ilgili tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı dışarıdan hizmet alımıyla profesyonel firmalardan uzman desteği alarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atmaktadır.

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Şu taahhütlerde bulunmaktadır;

 • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin çalışma ortamlarını iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin kullanımı teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak.
 • Organizasyon içinde etkili iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları oluşturmak ve sürdürmek.
 • Yürürlükteki tüm iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak.
 • Sistematik bir yaklaşımla iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile iş sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak, kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak.
 • Tüm ilgili personel için uygun iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimini sağlamak.
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak
 • Çalışanlar için belli periyotlarla sağlık gözetimi yapmak
 • Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek
 • Sıfır iş kazası hedefini benimseyerek gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin arttırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
it is committed to ensuring the health, safety and well-being of everyone in the workplace, including all employees and other visitors.

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
it demonstrates its commitments within the scope of Occupational Health and Safety through its OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFE TY POLICY, which it combines with all activities related to products, services and people within the organization.

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Employees, contractors and visitors whose firm is in the work area have duties to pay attention to; These are to bear the responsibility of working safely, to take all occupational health and safety measures tor their own health and safety, and to consider the health and safety of all other people who may be affected by their behavior. Our company is to take all reasonable and applicable steps to improve occupational safety conditions by getting expert support from professional companies with outsourcing services related to occupational health and safety in all related activities.

ARTAD UNLU MAMÜLLER GIDA VE TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Makes the tollowing commitments:

 • To create an occupational safety culture by encouraging the active participation of all employees, contractors and visitors within the scope of developing and supporting the measures to be taken to improve the working environment.
 • To establish and maintain relevant policies, procedures, systems, intormation, training and promotion programs to support and deliver effective occupational health and safety practices within the organization.
 • To comply with all applicable occupational health and safety legislation, regulations and standards.
 • To control the risks related to Occupational Health and Safety with a systematic approach, to ensure continuous improvement in Occupational Health and Safety issues with the principle of continuous improvement. To provide safe working space and equipment tor controlled work.
 • To provide appropriate Occupational Health and Safety training tor all relevant personnel.
 • To train employees on occupational health and safety issues in order to achieve success and continuous improvement. To provide the necessary equipment in terms of occupational health and safety.
 • Allocate sufficient resources to continuously improve Occupational Health and Safety performance.
 • To carry out health surveillance tor employees at certain periods.
 • To develop methods to minimize material and moral losses in any accident or emergency that may occurduring work.
 • Our main goals are to increase our productivity by adopting the zero occupational accident target and taking the necessary precautions.
Whatsapp DestekOnline Katalog
facebookinstagramlinkedin